За клуба

На 14 ноември 2011г. беше създаден Манта Модел Клуб – сдружение на моделисти живеещи из цялата страна и извън нея, с разнообразни професии и от всяка възраст.

Целите, за постигане на които е учреден Манта Модел Клуб са да популяризира стендовият моделизъм, да организира, подпомага и ръководи прояви свързани със стендовия моделизъм - изложби, конкурси, срещи, състезания и други, да насърчава интеграцията и взаимното разбирателство посредством моделизма сред традиционните клубове и организации в страната и в чужбина и други.

Това ще постигнем чрез реализиране на публични и рекламни кампании, форуми, конкурси, изложби и обучения, включително интернет базирани. Издаване, отпечатване и разпространение на информационни материали. Оганизиране на срещи, кръгли маси, обучения, конференции, семинари и други публични прояви. Съдействие на членовете и партньорите ни за участие в местни и международни инициативи, програми, проекти и публични форуми. Събиране и систематизиране на информация за успешни практики и международен опит. Активно взаимодействие с местни, регионални, национални и международни организации и неформални структури за повишаване на ефективността на дейността на клуба.

За нашата дейност, мероприятия и инициативи ще можете да се информирате на сайта на клуба, както и в страницата ни във facebook.


Някои документи и бланки които може да ползвате, както и допълнителна информация:

  За връзка с Манта Модел Клуб може да ползвате формата за контакти на сайта или club@mantamodels.eu.С пожелания за успешна работа и удоволствие от хобито:

моделистите от Манта Модел Клуб

Към началото