• 10.10.2013, 09:10
Оценете
(2 глас/a)

Управителният съвет

на сдружение Манта Модел Клуб на основание на чл.31 от устава на Клуба, свиква Общо събрание на 15.10.2013 (вторник) от 19:00 часа..

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет.

     Събранието ще се проведе чрез форума на клуба на интернет адрес: http://forum.mantamodels.eu/viewforum.php?f=35 чрез установените вътрешни правила за провеждане на срещи и събрания посредством средства за интернет комуникация.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане отчета на УС за изминалия период. (докладчик: В.Пенев)
2. Избор на Управителен съвет, Председател на УС и Касиер.
3. Приемане на решение за организиране на изложба - конкурс организирана от Манта Модел Клуб за 2014 г.
4. Утвърждаване размера на членския внос за 2014 г.


    Физически и юридически лица, които на са членове на Манта Модел Клуб, желаещи да вземат участие в Общото събрание моля да се свържат с УС на клуба на club@mantamodels.eu или чрез контактната форма на сайта: www.mantamodels.eu
Тагове
  • Сподели
Към началото