• 22.10.2012, 15:01
Оценете
(1 глас/a)

Отчет за дейността през 2012

Отчет за извършените дейности
от Манта Модел Клуб
през периода Септември 2011 до Септември 2012.

Положителни страни:
 1. Организационни дейности:
  1. Успешно учредяване на клуба
  2. Успешна съдебна регистрация
  3. Регистрация в Агенция по вписванията
  4. Открита е банкова сметка на клуба с възможност за онлайн банкиране
  5. Създаден и поддържан клубен форум
  6. Създадена организация за провеждане на виртуални събрания и заседания на УС
  7. Изготвяне на инструкция и инсталиране на електронни подписи на членовете на УС
  8. Утвърдено лого на клуба
  9. Разработен е плакет на Клуба
  10. Изработени клубни тениски
  11. Приет един нов член
  12. Обособяване на група „Приятели на Манта“
 2. Дейности свързани с моделизма:
  1. Осъществен е контакт с всички сродни моделистки организации
  2. Клубът е представен във всички моделистки форуми
  3. Създаден и поддържан профил на клуба във Фейсбук
  4. Разработен и поддържан сайт на клуба
  5. Публикуване на статии, обзори и съвети в клубния сайт.
  6. Разработен, отпечатан и разпространен флаер (листовка)
  7. Споразумение с почти всички моделистки магазини за разпростраение на материалите на клуба
  8. Провеждане на зимна сбирка във Велико Търново и лятна в Търговище, на които освен членовете и феновете на клуба бяха поканени и присъстваха и членове на други клубове и независими моделисти
  9. По инициатива на клуба беше изработена от група моделисти диорама посветена на бъдещата Българска авиация
  10. Клуба взе активно участие на ежегодната изложба организирана от „Стендов моделизъм-България“, където членовете на клуба участваха индивидуално и взеха награди, представихме клубната диорама, която беше отличена с I-во място в категорията си, организирахме демонстрации на тема диорама, авиация и бронетехника, предизвикали голям интерес и бяха осъществени полезни контакти.
  11. Поканихме моделисти, които не са членове на клуба да участват в мероприятията, които организираме.
  12. Активно се включиха в клубната диорама, както и в демонстрациите на изложбата в София.
  13. Получихме като дарение и две статии Gripen Digital camo и Имитация на вода, които добавихме на клубния сайт.
Отрицателни страни:
 1. Организационни дейности:
  1. Не беше проведена никаква работа за привличане на нови членове.
  2. Слаба работа по търсене и привличане на спонсори – всички дейности бяха финансирани изцяло със собствени средства. Получените външни дарения бяха единствено под формата на интелектуална собственост – модели за диорамата, демонстрации на изложбата, статии за сайта.
  3. Ниска активност на голяма част от членовете в организацията на клубните мероприятия, слаба инициативност.
  4. Не разработихме стимули и бонуси при участие в клубните мероприятия
  5. Работа с електронни подписи създаде повече трудности от очакваното. Не всички колеги се справят с електронните подписи.
  6. Не са създадени документи описващи правилата за работа с външни партньори, спонсори и "Приятели на Манта"
 2. Дейности свързани с моделизма:
  1. Клубът участваше само в две български изложби. Не се представихме на международни изложби, както и не се организирахме за представянето ни на другите изложби в България.
  2. Не беше осъществена идеята за съвместно публикуване на статии и ревюта с подкрепата на моделистки магазини и производители
Тагове
 • Сподели
Към началото