• 22.10.2013, 08:27
Оценете
(2 глас/a)

Отчет за дейността през 2013

Отчет
за извършената работа за периода 2012-2013 г.
от Манта Модел Клуб
Положителни страни:

1. Организационни дейности:

• Изготвени членски карти
• Отпечатани персонални и клубни визитки
• Организирана зимна сбирка във В.Търново
• Организирана лятна сбирка в Търговище
• Създаден YouTube канал на клуба
• Излъчен и награден „Манта на годината”
• Продадено рекламно каре на сайта на клуба за една година
• Приети четирима нови члена на клуба
• Различни представители на клуба дадоха интервюта за различни електронни и печатни медии, включително и национални.
• Изработени и връчени на много моделистки инструменти с логото на клуба.
• Отправени и частично приети покани към повечето магазини за моделизъм за участие в изложбата
• Отправени и приети покани към всички клубове за участие в изложбата.

2. Дейности свързани с моделизма:

• Оказано съдействие на Тихомир Тодоров по програма Успех за работа с деца.
• Организирана и популяризирана първата изложба под егидата на клуба – Манта Модел Експо 2013.
• Започната и популяризирана втората клубна диорама „Гражданска авиация”
• Организирани непрекъснати демонстрации на техники по време на изложбата


Отрицателни страни:

1. Организационни дейности:
• Не е постигнат необходимият авторитет на клуба, за да бъде официално канен на мероприятията на сродните организации, както и да бъде официално отбелязано самото участие на клуба в тях.
• Слаба работа по привличане на спонсори.
• Ниска активност на по-голяма част от членовете на клуба в на клубните мероприятия.
• Недостатъчно добре изградена отчетна дейност на финансовите документи.


2. Дейности свързани с моделизма:
• Не успяхме да завършим диорама „Гражданска авиация” в предвидения срок.


Тагове
  • Сподели
Към началото